Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna

Instrukcja

Biuletynu Informacji Publicznej

Kompanii Wglowej S.A.Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Zgodnie z ustaw o dostpie do informacji publicznej, podmioty wadzy publicznej zostay zobowizane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, ktry jest "urzdowym publikatorem teleinformatycznym". BIP tworzy si w celu powszechnego udostpniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje zatem jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. sta dostpno do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Biuletyn zapewnia pena zgodno z ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz 1198) oraz z Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wybr informacji

W celu wywietlenia odpowiednich informacji znajdujcych si w naszym biuletynie naley skorzysta z menu gwnego znajdujcego si po lewej stronie ekranu. Wywietlane jest ono na kadej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka dziaw tematycznych, zwizanych z udostpnianymi informacjami. Aby przej do wskazywanej strony naley przycisn lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.
W grnym lewym rogu strony znajduje si logo BIP z adresem oglnopolskiej strony gwnej biuletynu. Logo to jest jednoczenie odnonikiem do tej strony.