Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Organizacja
       


Organizacja

Do realizacji zada statutowych Kompanii Wglowej S.A. powoane s nastpujce jednostki organizacyjne:
  • Centrala - jednostka organizacyjna Kompanii Wglowej S.A. wspierajca system zarzdzania Spk, projektujca kierunki rozwoju i rozwizania systemowe , integrujca, koordynujca i nadzorujca dziaalno jednostek organizacyjnych w realizacji zada oraz realizujca w okrelonym zakresie obsug klientw KW S.A. oraz logistyk zaopatrzenia w materiay Kompanii Wglowej S.A.

  • Oddzia - wyodrbniona i samodzielna organizacyjnie cz dziaalnoci gospodarczej KW S.A. zlokalizowana poza gwnym miejscem wykonywania dziaalnoci. Odziay KW S.A. stanowi Kopalnie oraz Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne. 

  • Kopalnia - jednostka organizacyjna, wyodrbniona organizacyjnie cz dziaalnoci gospodarczej wykonywanej przez Kompani Wglow S.A., dziaajca w oparciu o zatwierdzone Plany Ruchu, zgodnie z prawem geologiczno-grniczym.

  • Specjalistyczna Jednostka Organizacyjna – wyodrbniona organizacyjnie cz dziaalnoci gospodarczej wykonywanej przez Kompani Wglow S.A. poza jej siedzib, jednostka powoana do realizacji okrelonych zada Kompanii, okrelonych w regulaminie organizacyjnym tej Jednostki.


- Oddzia KWK "Sonica"


44-100 Gliwice ul. Bonie 6
tel. 32 717 80 00; fax 32 237 05 82; e-mail: sosnica@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Bielszowice"


41-711 Ruda lska ul. Halembska 160
tel. 32 717 30 00; e-mail: bielszowice@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Halemba - Wirek "


41-706 Ruda lska ul. Kodnicka 54
tel. 32 718 30 00; fax 32 242 28 24
e-mail: halemba@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Pokj"


41-710 Ruda lska ul. Niedurnego 13
tel. 32 718 47 77, 32 718 40 00; fax 32 248 78 89
e-mail: pokoj@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Bolesaw miay"


43-173 aziska Grne ul. Pstrowskiego 12
tel. 32 717 51 11; fax 32 224 13 22; e-mail: boleslaw@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Piast"


43-155 Bieru ul. Granitowa 16
tel. 32 717 70 00; fax 32 216 20 82; e-mail: piast@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Ziemowit"


43-143 Ldziny ul. Pokoju 4
tel. 32 716 70 00; fax 32 716 75 04; e-mail: ziemowit@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Rydutowy"


44-280 Rydutowy ul. Leona 2
tel. 32 729 41 13; fax 32 457 77 23; e-mail: rydultowy@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Chwaowice"


44-206 Rybnik ul. 1 Maja 26
tel. 32 739 31 13; fax 32 422 69 43; e-mail: chwalowice@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Marcel"


44-310 Radlin ul. Korfantego 52
tel. 32 729 21 13; fax 32 729 25 04; e-mail: marcel@kwsa.pl

- Oddzia KWK "Jankowice"


44-253 Rybnik ul. Jastrzbska 12
tel. 32 739 21 13; fax 32 739 23 30; e-mail: jankowice@kwsa.pl


POZOSTAE ODDZIAY

- Oddzia Zakad Remontowo-Produkcyjny


43-155 Bieru ul. Granitowa 132
tel. 32 717 03 01, 32 717 03 02
fax 32 717 03 03; e-mail: zrp@kwsa.pl

- Oddzia Zakad Grniczych Robt Inwestycyjnych


43-155 Bieru ul. Granitowa 132
tel. 32 717 04 00; fax 32 717 04 08; e-mail: zgri@kwsa.pl

- Oddzia Zakad Zagospodarowania Mienia


43-225 Wola ul. Kopalniana 10
tel. 32 326 97 67; fax 32 717 01 01,32 717 01 02,32 717 05 44; e-mail: zzm@kwsa.pl

- Oddzia Zakad Informatyki i Telekomunikacji


44-253 Rybnik ul. Jastrzbska 10
tel. 32 729 31 13; fax 32 729 36 33; e-mail: zit@kwsa.pl

- Oddzia Zakad Elektrociepownie


44-270 Rybnik ul. Rymera 4
tel. 32 739 86 00; fax 32 739 86 06; e-mail: ec@kwsa.pl


Organizacj Kompanii Wglowej S.A. okrelaj:
  • Regulamin Organizacyjny Kompanii Wglowej S.A.
  • Regulamin Organizacyjny Centrali Kompanii Wglowej S.A.
  • Regulaminy Organizacyjne Kopal i Zakadw grniczych oraz Specjalistycznych jednostek organizacyjnych.
Schemat organizacyjny Kompanii Wglowej S.A. przedstawiony jest poniej:

Schemat organizacyjny


Ostatnia aktualizacja : 2016-04-26 09:12:23 inf |  zmiany |  statystyki |  gra